بایگانی های ماهانه: آوریل 2021

خطبه ۱۳ فروردین ماه سال ۱۴۰۰

خطبه اول تقوا « قد افلح المؤمنون- الّذین هم فی صلاتهم خاشعون» مؤمنون/۲-۱ حقّاً که مؤمنان رستگار شدند. آنان که در نمازشان فروتنند. در آیات ابتدایی سوره مؤمنون به صورت جدی و قطعی خبر می دهد که: رستگاری واقعی از آن مؤمنان است آنگاه به صفات برجسته ایشان اشاره می کند که اولین آنها این است که اینان در نمازشان ...

ادامه مطلب »