بایگانی های ماهانه: سپتامبر 2020

خطبه ۴ مهرماه ۹۹

خطبه اول تقوا « و الّذین اهتدوا زادهم هدی و اتاهم تقویهم» محمد/۱۷ و کسانی که هدایت یافته اند(خداوند) بر هدایتشان افزوده آنها را(روح) پرهیزگاری متناسب حاشان بخشیده است. کسانی که در مسیر هدایت و راه یافتگی حرکت کنند یک هدایت و پاداشی را هم دریافت خواهند کرد و خداوند به آنان خداترسی و تقواپیشگی را هم خواهد داد. این ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۸ شهریور ماه ۹۹

خطبه اول تقوا «من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربّک بظلّام للعبید»فصلت/۴۶ هر که عمل شایسته کند به سود خود اوست و هرکه بد کند به زیان خود اوست و هرگز پروردگار تو به بندگانش ستمکار نیست. این یک اصل کلی است که خداوند در این آیه بیان می فرماید: بازگشت و نتیجه هر عملی به ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۱ شهریور ماه ۹۹

خطبه اول تقوا « و اقم الصّلاه طرفی النّهار و زلفاً من اللّیل انّ الحسنات یذهبن السّیّئات ذلک ذکری للذّاکرین» هود/۱۱۴ و نماز را در دو طرف روز و اوایل شب که نزدیک روز است برپا دار که به یقین نیکی ها گناهان را از بین می برد این تذکری است برای یاد کنندگان. این آیه اشاره دارد به نمازهای ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۴ شهریور ۹۹

خطبه اول تقوا « انّ الّذین یتلون الکتاب و اقاموا الصّلاه و انفقوا ممّا رزقناهم سرّاً و علانیه یرجون تجاره لن تبور» فاطر/۲۹ به یقین کسانی که کتاب خدا را همواره تلاوت می کنند و نماز را به پا داشته و از آنچه به آنها روزی کرده ایم نهان و آشکار انفاق نمودند تجارتی را امید دارند که هرگز کساد ...

ادامه مطلب »

خطبه ۷ شهریور ماه ۹۹

خطبه اول تقوا « و من یعش عن ذکرالرّحمن نقیّض له شیطاناً فهو له قرین» زخرف/۳۶ و هرکس از یاد خدای رحمن چشم بپوشد برای او شیطانی می گماریم که همواره یار و قرین او باشد. اگر ذکر و یاد خدا باعث تقرب انسان به خدا می گردد و موجب می شود تا شیطان از حریم انسان دور شود چنانچه ...

ادامه مطلب »

خطبه ۳۱ مرداد ۹۹

خطبه اول تقوا « انّ الله یأمر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی یعظکم لعلّکم تذکّرون» نحل/۹۰ به یقین خداوند به عدالت و نیکی کردن و ادای حقوق خویشاوند فرمان می دهد و از گناهان بسیار زشت و عمل های ناپسند و تعدی و تجاوز باز می دارد شما را پند ...

ادامه مطلب »