بایگانی های ماهانه: ژانویه 2020

خطبه ۲۷ دیماه ۹۸

خطبه اول تقوا «ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید» ق/۱۸ هیچ سخنی را به زبان نمی گوید جز اینکه نزد آن[ برای نوشتن و حفظش] نگهبانی آمده است. هیچ کس نبایدتصور کند که سخن او جزء عمل او نیست و بخاطر آن محاسبه و محاکمه نمی شود. آری سخن آدمی بخشی از اعمال اوست لذا خداوند در آین ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۰ دی ۹۸

خطبه اول تقوا « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرّقوا» آل عمران/۱۰۳ و همگی به ریسمان خدا[قرآن و اهل بیت] چنگ زنید و پراکنده و گروه گروه نشوید. در این بخش از آیه، یک امر وجود دارد و یک نهی. امر آن مربوط به چنگ زدن به ریسمان الهی است آن هم به صورت دسته جمعی و نهی آن ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۳ دیماه ۱۳۹۸

خطبه اول تقوا « و نجّیناالّذین امنوا و کانوا یتّقون» فصلت/۱۸ و کسانی را که ایمان آورده و همواره پرهیزکاری می کردند نجات دادیم. در آیه قبل از آن، سخن از هلاکت قوم ثمود است که با صاعقه ای به خاطر عملکردشان دچار عذاب شدند و در این آیه می فرماید: ما کسانی را که اهل تقوا و ایمان بودند ...

ادامه مطلب »