بایگانی های ماهانه: دسامبر 2019

خطبه ۶ دیماه ۱۳۹۸

خطبه اول تقوا « ذلک امرالله انزله الیکم و من یتّق الله یکفّر عنه سیّئاته  و یعظم له اجرا» طلاق/۵ این حقایق بیان شده احکام خداست که آنها را به سوی شما نازل کرده است؛ و هرکس از خدا پروا کند گناهانش را از او محو میکند و پاداش او را بزرگ می دارد. در این آیه با اشاره به ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۹ آذرماه ۹۸

خطبه اول تقوا «انّما المؤمنون اذا ذکرالله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناً و علی ربّهم یتوکّلون» انفال/۲ مؤمنان فقط کسانی هستند که چون یاد خدا شود، دل هایشان ترسان می شود و هنگامی که آیات بر آنان خوانده شود بر ایمانشان می افزاید و بر پروردگارشان توکل می کنند. در این آیه به بخشی از علایم ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۲ آذرماه ۹۸

خطبه اول تقوا « انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً» انسان/۳ ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس. در این آیه تأکید شده است که ما راه درست را به انسان نشان داده و او را به سمت آن هدایت کرده ایم حال نوبت خود اوست که می تواند دستورالعمل و ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۸

خطبه اول تقوا « من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها و ما ربّک بظلّام للعبید» فصلت/۴۶ کسی که کار شایسته انجام دهد، به سود خود اوست و کسی که مرتکب زشتی شود به زیان خود اوست و پرودگارت ستمکار به بندگان نیست. این یک اصل قرآنی است که هر عملی، عکس العملی  دارد و نتیجه آن به عاملش ...

ادامه مطلب »