بایگانی های ماهانه: می 2017

خطبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

خطبه اول تقوا « … و لباس التّقوی ذلک خیر، ذلک من آیات الله لعلّهم یذّکّرون» اعراف/ ۲۶ ولی بهترین جامه، لباس تقواست. این از نشانه های( قدرت) خدا است باشد که متذکر شوند. بهره گیری انسان از چیزی به نام لباس، از عنایات پروردگار به بنی آدم است چرا که لباس هم انسان را از سرما و گرما حفظ ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۲ اردیبهشت ۹۶

خطبه اول تقوا (… واتّقواالله و اعلموا انّ الله مع المتّقین) بقره/۱۹۴ و تقوای الهی را پیشه کنید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است. در اینجا هم دعوت به تقوا کرده است هم دلگرمی به متقین می دهد که بدانند خداوند با آنها است و همراهی ویژه ای با آنان دارد. هر چند خدا با همه چیز و همه ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۵ اردیبهشت ۹۶

خطبه اول تقوا « فامّا من اعطی و اتّقی و صدّق بالحسنی فسنیسّره للیسری» لیل/۷-۵ اما کسی که بخشایش و پرهیزکاری کرد، و آن بهترین را تصدیق کرد، پس برای بهشت آماده اش می کنیم. در این آیات تصریح شده کسی که دارای این سه خصوصیت باشد: عطا و بخشش، پرواپیشگی و تصدیق پاداش نیکو( قیامت) ما به زودی راه ...

ادامه مطلب »

خطبه ۸ اردیبهشت ۹۶

خطبه اول تقوا « … و لقد وصّینا الّذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایّاکم ان اتقوا الله…» نساء/۱۳۱ و ما به کسانی که پیش از شما به آنان کتاب داده شده و نیز به شما سفارش کردیم که از خدا پروا کنید. از این آیه استفاده می شود که سفارش به تقوا، امری عمومی و پر سابقه است و ...

ادامه مطلب »