بایگانی های ماهانه: نوامبر 2016

خطبه ۱۴ آبان ماه ۹۵

خطبه اول قرآن « و نضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئاً و ان کان مثقال حبّه من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین» انبیاء/۴۷ و ترازوی عدالت را در روز قیامت می نهیم و به هیچ کس هیچ ستمی نمی شود و اگر (عمل خوب یا بد) هم وزن دانه خردلی باشد آن را (برای وزن ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۳ مهرماه ۹۵

خطبه اول قرآن « و الّذین صبروا ابتغاء وجه ربّهم و اقاموا الصّلاه و انفقوا ممّا رزقناهم سرّاً و علانیهً و یدرؤن بالحسنه السّیّئه اولئک لهم عقبی الدّار» رعد/۲۲ و برای به دست آوردن خشنودی پروردگارشان[ در برابر گناهان و انجام وظایف و حوادث] شکیبایی می ورزند و نماز را برپا داشتند، و بخشی از آنچه را روزی آنان کردیم ...

ادامه مطلب »

خطبه ۳۰ مهرماه ۹۵

خطبه اول قرآن « والّذین یقولون ربّنا اصرف عنّا عذاب جهنّم انّ عذابها کان غراماً- انّها ساءت مستقراً و مقاماً» فرقان/۶۶-۶۵ دعای بندگان رحمان این است که : پرودگاراعذاب جهنم را از ما برگردان چرا که عذابش دشوار است. جهنم بد جایگاهی و بد مکانی است. در آیه ای داریم از فعل مضارع استمرار و دوام استفاده می شود. به ...

ادامه مطلب »