بایگانی های ماهانه: می 2016

امـام خمینـى در سنگـر مبـارزه و قیــام(به بهانه ۱۴ خرداد)

  روحیه مبارزه و جهاد در راه خدا ریشه در بینـش اعتقادى و تربیت و محیط خانـوادگى و شرایط سیاسى و اجتماعى طـول دوران زندگى امام خمینی داشته است. مبارزات ایشان از آغاز نـوجـوانـى آغاز, و سیر تکاملى آن به مـوازات تکامل ابعاد روحى و علمى امام خمینی از یکسـو و اوضاع و احـوال سیاسـى و اجتماعى ایران و جـوامع ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۰ اردیبهشت ۹۴

  خطبه اول تقوا الف- … و قدّموا لانفسکم و اتّقواالله و اعلموا انّکم ملاقوه و بشّر المؤمنین. (بقره/۲۲۳) و چیزی برای خود پیش فرستید و خدا ترس باشید و بدانید که محققاً نزد خدا خواهید رفت. و( ای رسول ) اهل ایمان را بشارت ده. در این بخش از آیه چند سفارش وجود دارد: ۱- عمل خیر را پیشاپیش ...

ادامه مطلب »

خطبه ۳۱ اردیبهشت ۹۵

  خطبه اول تقوا « تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علواً فی الارض و لا فساداً و العاقبه للمتقین» قصص/۸۳ بهشت، سراس کسانی است که نه تنها برتری جو و فسادگر نیستند که حتی اراده و قصد آنرا نیز ندارند. از ذیل آیه استفاده می شود که اینان همان انسانهای با تقوایی هستند که عاقبت و فرجان نیک ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۴ اردیبهشت ۹۵

  خطبه اول قرآن «و وضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین ممّا فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیره و لا کبیره الاّ احصها و وجدوا ما عملوا حاضراً و لا یظلم ربّک احداً» کهف/۴۹ و کارنامه (عمل شما درمیان ) نهاده شود انگاه بزهکاران را از آنچه در آن است بیمناک می بینی و می گویند ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۴

خطبه اول تقوا الف: و من یتّق الله یجعل له مخرجاً و یرزقه من حیث لا یحتسب. (طلاق/۲-۳) هرکس از خدا پروا کند خدا برای او راه بیرون شدنی قرار می دهد و از جائی که حسابش را نمی کند به او روزی می رساند . در این بخش از دو آیه به دو اثر مهم تقوا اشاره شده است. ...

ادامه مطلب »