آشیو برچسب ها:2

خطبه ۲ مهرماه ۹۵

خطبه اول تقوا «انّ ربّک لبلمرصاد» فجر/۱۴- همانا پروردگارت در کمین است. این آیه هرچند کوتاه است ولی بسیار درس آموز و هشدار دهنده است. انسان نباید تصور کند در انجام کارهایش آزاد است و هیچ کس از او آگاه نیست و بازخواست نمی کند یا حسابرسی نخواهد داشت! خیر. خدا در کمین گاه است و کارها را رصد می ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲ مردادماه ۹۴

خطبه اول تقوا در قرآن «  قال موسی لقومه استعینوا بالله و اصبروا انّ الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتّقین» (اعراف/۱۲۸) موسی به قومش گفت: از خدا یاری بخواهید و شکیبایی ورزید یقیناً زمین در سیطره مالکیت و فرمانروایی خداست آنرا به هر کس از بندگانش بخواهد می بخشد و سرانجام نیک برای پرهیزکاران است. ۱-      ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲ آبان ۹۳

خطبه اول تقوا در قرآن “ومن یطع الله و رسوله و یخش الله ویتّقه فاولئک هم الفائزون” (نور ۵۱) و کسی که  خدا وفرستاده اورا فرمان برد و از خدابترسد و از او پرواکند ؛انانند که خود کامیاند. همه افراد به رستگاری می اندیشند. قرآن کریم راه رسیدن به آن را اطاعت از خدا و رسول و ترس از مقام ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲ خرداد ۹۳

خطبه اول تقوا در قرآن « نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انی شئتم و قدموا لانفسم و اتقواالله و اعلموا انکم ملاقوه و تبشرالمؤمنون»: (البقره ۲۲۳)زنان شما کشتزار شما هستند پس از هر جا و هرگونه که خواهید به کشتزار خود در آئیدو در بهره مندی  از آنها پیش دستی کنید و از خدا پروا نمائیدو بدانید که او را ...

ادامه مطلب »