آشیو برچسب ها:14

خطبه 14 آبان ماه 95

خطبه اول قرآن « و نضع الموازین القسط لیوم القیامة فلا تظلم نفس شیئاً و ان کان مثقال حبّة من خردل اتینا بها و کفی بنا حاسبین» انبیاء/47 و ترازوی عدالت را در روز قیامت می نهیم و به هیچ کس هیچ ستمی نمی شود و اگر (عمل خوب یا بد) هم وزن دانه خردلی باشد آن را (برای وزن ...

ادامه مطلب »

خطبه 14 خرداد 95

خطبه اول تقوا « یا ایّهاالّذین امنوا کتب علیکم الصّیام کما کتب علی الّذین من قبلکم لعلّکم تتّقون» بقره/183 اي كساني كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما مقرر شده است،همانگونه كه بر كساني كه پيش از شما بودند مقرر شده بود، باشد كه پرهيزكاري كنيد. پس از ندای زیبای ( یا ایهاالّذین امنوا) حکم وجوب روزه را بیان کرده ...

ادامه مطلب »

امـام خمينـى در سنگـر مبـارزه و قيــام(به بهانه 14 خرداد)

  روحيه مبارزه و جهاد در راه خدا ريشه در بينـش اعتقادى و تربيت و محيط خانـوادگى و شرايط سياسى و اجتماعى طـول دوران زندگى امام خمینی داشته است. مبارزات ايشان از آغاز نـوجـوانـى آغاز, و سير تكاملى آن به مـوازات تكامل ابعاد روحى و علمى امام خمینی از يكسـو و اوضاع و احـوال سياسـى و اجتماعى ايران و جـوامع ...

ادامه مطلب »

خطبه 14 اسفندماه 94

خطبه اول قرآن « و ان لواستقاموا علی الطّریقة لاسقیناهم ماءً غدقاً- لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربّه یسلکه عذاباً صعداً» (جن/17-16) واگر مردم در راه درست،پايداري ورزند، قطعاآب گوارائي بديشان نوشانيم .تا در اين باره آنانرا بيازماييم ؛و هركس از ياد پروردگار خود دل بگرداند ، وي را درقيد عذابي روز افزون در آورد. آنچه بیش از ...

ادامه مطلب »

خطبه 21 آذر 93

خطبه اول قرآن « من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون»(جاثيه 15)هر كه كاري شايسته كند به سود خود او است و هر كه بدي كند به زيانش باشد سپس بسوي پروردگارتان برگردانيده مي شويد . آیه بیانگر یک اصل کلی است. هرکسی با هر خصوصیتی همانگونه است که آیه فرموده است. نتیجه هر عملی ...

ادامه مطلب »

خطبه 14 آذر 93

        خطبه اول قرآن « و امنوا بما انزلت مصدقاً لمامعکم و لا تکونوا اول کافر به و لا تشتروا بایاتی ثمناً قلیلاً و ایای فاتقون».بقره 41 (و بدانچه نازل كرده ام كه مويد همان چيزي است كه با شماست- ايمان اريد؛ و نخستين منكران نباشيد،و آيات مرا به بهائي ناچيز نفروشيد و تنها از من پروا ...

ادامه مطلب »

خطبه 14 شهريور 93

  خطبه اول قرآن و انّ هذا صراطی مستقیماً فاتّبعوه و لا تتّبعوا السّبل فتفرّق بکم عن سبیله ذلکم وصّیکم به لعلّکم تتّقون.(انعام 153)و بدانيد اين است راه راست من پس از آن پيروي كنيد و از راه هاي ديگر كه شما را از راه وي پراكنده مي سازد پيروي نكنيد اينها است كه خدا به آ ن سفارش كرده ...

ادامه مطلب »