آشیو برچسب ها:جلسه

جلسه ديدار با اعضاي قوه قضائيه

  نكات ايراد شده در اين جلسه : كار قوه قضائيه بسيار مهم است و بايد از خصوصيات ضروري برخوردار باشد مانند: دقت نظر،استحكام دروني،حسن خلق بايد كارهاي انجام گرفته شده به مردم گزارش شود جرائم مطرح كه در رديف اول قرار دارند شناسايي و به مبلغان ديني اطلاع داد تا براي مردم بازگو شود.

ادامه مطلب »