بایگانی های ماهانه: فوریه 2020

خطبه ۲ اسفندماه ۹۸

خطبه اول تقوا « ان الله یأمرکم ان تودّوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین النّاس ان تحکموا بالعدل انّ الله نعمّا یعظکم به انّ الله کان سمیعاً بصیراً» نساء/۵۸ خدا قاطعانه به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، یقیناً(فرمان بازگردانیدن امانت و عدالت در داوری) ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۵ بهمن ۹۸

خطبه اول تقوا « و کلّ شیء فعلوه فی الزّبر- و کلّ صغیر و کبیر مستطر» قمر/۵۳-۵۲ و هر عملی را که انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت است. و هر کوچک و بزرگی[از اعمالشان درآن] نوشته شده است. هیچ کس نباید تصور کند اعمال گذشتگان به حساب آورده نمی شود. خیر، بلکه همه آنچه انجام داده اند در ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

خطبه اول تقوا « افمن اسّس بنیانه علی تقوی من الله خیر ام من اسّس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنّم و الله لا یهدی القوم الظّالمین» توبه/۱۰۹ آیا کسی که[امورش] را بر پایه تقوای الهی و رضای او نهاد بهتر است یا کسی که بنیاد [امورش] را بر لب پرتگاهی سست و فرو ریختنی نهاده؟ ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۱ بهمن ۹۸

خطبه اول تقوا « و من یعش عن ذکر الرّحمن نقیّض له شیطاناً فهو له قرین» زخرف/۳۶ و هرکس خود را از یاد [خدای] رحمان به کوردلی و حجاب باطن بزند شیطانی بر او می گماریم که آن شیطان ملازم و دمسازش باشد. نتیجه رویگردانی از یاد خدا سلطه شیطان بر انسان است آن هم شیطانی که هرگز از او ...

ادامه مطلب »