بایگانی های ماهانه: بهمن ۱۳۹۸

خطبه ۱۱ بهمن ۹۸

خطبه اول تقوا « و من یعش عن ذکر الرّحمن نقیّض له شیطاناً فهو له قرین» زخرف/۳۶ و هرکس خود را از یاد [خدای] رحمان به کوردلی و حجاب باطن بزند شیطانی بر او می گماریم که آن شیطان ملازم و دمسازش باشد. نتیجه رویگردانی از یاد خدا سلطه شیطان بر انسان است آن هم شیطانی که هرگز از او ...

ادامه مطلب »