بایگانی های ماهانه: ژانویه 2017

خطبه 17 دیماه 1395

  خطبه اول تقوا «فاتّقواالله ما استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیراً لانفسکم» تغابن/16 پس تا می توانید خداترس و پرهیزکار باشید و سخن حق را بشنوید و اطاعت کنید و از مال خود انفاق کنید تا برای (ذخیره آخرت) خودتان بهتر باشد. در این آیه به چهار چیز فرمان داده شده: 1- خداترسی(تقوا) به اندازه توان. خدا ...

ادامه مطلب »