بایگانی های ماهانه: فوریه 2015

خطبه 17 بهمن 93

خطبه اول قرآن « انماالمؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم و اتقوالله لعلکم ترحمون» (حجرات/10)در حقيقت مومنان با هم برادر اند پس ميان برادر نتان سازش دهيد. و از خدا پروا بداريد ،اميد كه مورد رحمت قرار گيريد. یکی از کارهای بزرگ پیامبر ایجاد اخوت و برادری بین مؤمنان بود(فاصبحتم بنعمته اخواناً). هرچه به این اخوت و برادری ضربه بزند باید ...

ادامه مطلب »

خطبه 10 بهمن 93

خطبه اول قرآن « لتبلون فی اموالکم و انفسکم و لتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و من الذین اشرکوا اذیً کثیراً و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک من عزم الامور»(ال عمران186)قطعا در مالها و جانهايتان آزموده خواهيد شد و از كساني كه پيش از شما به آنان كتاب داده شده و (نيز) از كساني كه به شرك ...

ادامه مطلب »