به گزارش پایگاه خبری ستاد نمازجمعه اردستان حجت الاسلام دهشیری صبح سه شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمو می اردستان اظهار داشت:فضای مجازی هم فرصت و هم تهدید است که باید از فرصت های آن به خوبی استفاده کرد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی  دارای نکات مثبت و منفی است، افزود: مدیران فرهنگی وظیفه دارند تا ضمن فراگیری فضای مجازی، فرصتها و آسیبهای آن را به جوانان هم بشناسانند.

 امام جمعه اردستان گفت: افزود: ورود به حفره های مجازی بسیار خطرناک است و باید سمت و سوی آن را برای جوانان مشخص کرد.

حجت الاسلام دهشیری ابراز داشت: مدیران با برنامه ریزی دقیق سمت و سوی فضای مجازی را برای جوانان و مردم مشخص کرده و با هرگونه نابهنحاری در فضای مجازی مقابله کنند.

وی افزود: دشمن در فضای مجازی به سراغ سنگرهای معنوی می آید تا آن را از بین ببرد چاکه به خوبی می داند معنویت پایه و اساس یک نظام و کشور است.

امام جمعه اردستان گفت: آنهایی که وظیفه دارند تا فضای مجازی به کج راه نرود باید آسیب شناسی های دقیق را در این خصوص انجام داده و آن را برای جوانان بازگو کنند.

./خبرنگار و انتشار دهنده مرتضی عسکری