خطبه ۳ آبان ۹۲

IMG_0199

 

خطبه اول

تقوا در قرآن

« و ان لواستقاموا علی الطریقه لا سقیناهم ماءغدقا لنفتنهم  فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذاباً صعدا».جن آیه ۱۶-۱۷

ترجمه: و اگر بر راه ایمان استقامت بورزند ما به آنان آب فراوانی را خواهیم داد تا ایشان را در این باره بیازماییم،و هر آن کس که از ذکر پروردگار خود روی گردان شود خداوند به او عذاب دشواری را خواهد چشانید.

در این دو آیه به نکاتی مهم اشاره صورت گرفته است از جمله:

۱-    استقامت بر ایمان و تحمل سختی ها. در خط مستقیم بودن، مهم است که در این آیه مورد توجه قرار گرفته است .

۲-    این پایمردی و استقامت موجب فزونی نعمت های الهی است یعنی رابطه است میان استقامت بر ایمان و تقوای الهی و زیادتی نعمت های خداوند.

۳-    این نعمت های زیاد، زمینه ساز امتحان دشوار آدمیان است چه اینکه در تنگدستی و مشکلات انسان توجهش به خدا زیادتر است بر خلاف قرار گرفتن در نعمت های زیاد که باعث تنبلی و فراموشی از صاحب نعمت خواهد شد.

۴-    اعراض از یاد خدا زندگی را بسیار دشوار می سازد و عذاب سختی را برای انسان ببار می آورد که باید انسان متوجه باشد تا دچار آن دشوار نشود.

خانواده سالم

[ بایدها و نبایدها]

۲- رعایت ادب در همه وقت ها و همه جا: ادب، واژه ای است که هرگز در قاموس بشریت نه حذف می شود و نه بی ارزش می گردد و نه قابل فراموش شدن است. همه انسان ها دوست دارند که باادب معرفی و شناخته شوند. هیچ کس ازجمله افراد بی ادب دوست ندارند که به بی ادبی معروف و یا متهم گردند.

بلکه برعکس تلاش می کنند تا بی ادبی های احتمالی خودشان را نوعی زیرکی و زرنگی به شمار آورند و یا آن را توجیه کنند.

این واقعیت به خوبی نشانگر فطری بودن ادب برای انسان می تواند باشد.

دقیقاً ادب داری و توجه به آن به مانند عقل است که هیچ انسانی هر چند دیوانه خوش ندارد او را بی عقل بخوانند و یا دیوانه اش بنامند به قول شاعر:

“گر در بسیط جهان عقل منعدم گردد          کسـی به خـود ایـن گمان نبرد که نـادانـم!؟”

هیچ کس در هیچ مرحله ای از ادب و ادب پذیری و رعایت آن بی نیاز نیست.

رسول گرامی اسلام(ص) که گل سرسبد آفرینش و انسان کامل و عقل کل و کل عقل است با افتخار اعلان می کند: ادّبنی ربّی فاحسن تأدیبی: پروردگارم به من ادب آموخت و چه نیکو تربیت کرد مرا.( میزان الحکمه ماده ادب) و نیز فرمود: انا ادیب الله و علی ادیبی – من تربیت شده خداوند هستم و علی ادب آموز مکتب من است.

حضرت علی(ع) می فرمایند: الادب احسن سجیه: ادب بهترین خوی و خصلت آدمی است.

هم چنین فرمودند: طالب الادب احزم من طالب الذهب: کسی که در پی کسب ادب است به یقین دوراندیش تر ازطالب طلاست.

رسول مکرم اسلام به معاذ فرمود: علّمهم کتاب الله و احسن ادبهم علی الاخلاق الصالحه: قرآن را به مردم بیاموز و آنان را به اخلاق شایسته تأدیب نما.

بدون تردید قبل از هر کس، دارنده ادب خودش از آن بهره مند خواهد شد چنانکه بی ادب هم پیش از آن که شرش به دیگران برسد خود او از آن ضرر خواهد کرد و به اصطلاح دودش به چشم خودش خواهد رفت.

«جنبه های مختلف ادب داری»

یکی از جنبه های ارزشی در رعایت ادب؛ ادب داری در سخن گفتن با همسر است که می باید خود را در زیمنه های مختلف نشان دهد تا بتواند ارزشمند و اثرگذار باشد مثل:

۱-       صدا زدن: آقا یا خانم توجه کنند ببینند همسرشان دوست دارد چگونه و باچه خصوصیتی اورا صدا بزنند، دقیقاً او را همانگونه خطاب کنند. البته در این مورد و موارد دیگر باید دو نکته را همواره مراعات کرد یکی آنکه حالت تصنعی و مسخره آمیز به خود نگیرد دوم با توجه به شرایط زمانی و مکانی این موضوع عملیاتی و کاربردی شود.

اگر آقا دوست دارد او را آقا،حاج آقا یا عنوانهای واقعی که دارد مثل دکتر، مهندس صدایش بزنی همین کار را بکن.

گفتنی است این ها بیشتر در جمع عمومی مطرح است وگرنه در زندگی خصوصی و به دور از چشم دیگران، چندان مطلوب نیست.

چه بسا در جمع خصوصی او را با نام اصلی و بدون القاب صدا زدن جالب تر و پرجاذبه تر باشد.

آنچه گفتیم در مورد خانم نیز صادق است. او را به نامی که بیشتر دوست دارد باید صدا زد و از بکار گیری الفاظی سبک و سخیف باید پرهیز کرد.

۲-       چیزی را درخواست کردن: می توان در این خصوص با الفاظی همانند: لطفاً، اگر زحمتی نیست، محبت کنید، اگر امکان دارد و…. مطلبی را درخواست کرد.

اینگونه برخورد کردن از دستوری حرف زدن مؤثرتر و دلنشین تر است. یکی از علمای دین دوران بیماری را در منزل می گذراند غذایی برایش آوردند اما او به آن دست نزده بود علت را پرسیدند گفته بود: دور از دست من بود و نتوانستم از آن استفاده کنم گفتند چرا صدا نزدید؟ فرمود: شما وظیفه ای ندارید تا من به شما تکلیف کنم که این کار را انجام دهید؟

۳- جواب دادن: وقتی یکی از زن و شوهر دیگری را صدا می زند طرف مقابل عکس العمل مناسب نشان دهد و با گفتن: بله، بفرمایید، چه فرمودید، یکبار دیگر تکرار کنید و… نه اینکه با تندی و عصبانیت جواب های چکشی بدهد و طرف را مخصوصاً در مقابل دیگران تحقیر و بی شخصیت کند.

۴- حکایت کردن: در نقل قضایا و اتفاقات حرمت یکدیگر را در حضور و غیاب، نگه داشتن، زندگی را شیرین تر و گواراتر می کند. هرگز نباید گفته شود: من به این بی عقل و کله پوک چنین و چنان گفتم و یا عنوان شود خوشا به حال دیگران که همسر عاقلی دارند و همسرشان آنها را درک می کند و یا مطالبی از این دست که در شأن یک زوج مسلمان نیست.

نکته: همواره و در همه جا هر یک از طرفین خود را به جای دیگری بگذارند و ببینند دوست دارند چگونه با آنها برخورد شود، دقیقاً خودشان هم همانگونه برخورد نمایند و به یاد داشته باشند که شاعر فرمود:

“با ادب باش که تکلیف جونان ادب است                فرق مابین بنی آدم و حیوان ادب است”

خطبه دوم

تقوا در حدیث

فاعلموا عبادالله ان التقوی دار حصن عزیز و الفجور دار حصن ذلیل لا یمنع اهله و لا یحرز من لجأ الیه الا و بالتقوی تقطع حمه الخطایا و بالیقین تدرک الغایه القصوی.نهج البلاغه خطبه ۱۵۷

  • · ای بندگان خدا بدانید که تقوا قلعه ای محکم و نیرومند است اما بدکاری و گناه، حصاری است سست و بی دفاع که اهلش را از بدی باز نمی دارد و کسی که به آن پناهنده شود نگهداریش نمی کند آگاه باشید با، تقوا می توان زهر گناهان را از بین برد و با یقین به برترین درجه مقصود می توان رسید.
  • · در بسیاری از موارد دعوت به تقوا همراه با بیان علت و توضیح همراه است و در اینجا هم مطلب همین گونه می باشد.
  • · تقوا به خانه ای محکم وگناه به بنیادی سست و بی دفاع تشبیه شده است. گناه آنقدر بی بنیاد است که هیچ پناهنده ای را نمی تواند در پناه خود حفظ کند.
  • · تقوا موجب می گردد تا تأثیر زهرگون گناه از میان برود و با یقین انسان می تواند به مدارج عالی انسانیت دسترسی پیدا کند.

 مناسبت ها

  1. اعتراض و افشاگری امام علیه پذیرش قانون کاپیتولاسیون:

آمریکا برای آزادی عمل بیشتر خود در ایران با پیشنهاد قانون کاپیتولاسیون به محمدرضا شاه پهلوی تلاش کرد تا ایران را برده و مستعمره خود سازد این برنامه مهم را به نخست وزیر علی امینی پیشنهاد داد که زیر بار نرفت و دولت اسد الله علم هم موفق نشد تا آنرا عملیاتی کند تا در دوره حسنعلی منصور که لایحه را به مجلس ملی برد و از ۱۳۶ نفر  نماینده۷۴ نفر رأی موافق دادند و ۶۱ نفر مخالفت کردند و قانون تصویب شد. امام -ره- با شجاعت وارد میدان شد و در ۴ آبان ۱۳۴۳ در روز ولادت حضرت زهرا(س) با سخنرانی مستدل و آتشین خود به ابعاد ذلت بار و اسارت آور آن اشاره کرد و آنرا سند اسارت ایران نامید که شاه برای گرفتن یک وام ۲۰۰ میلیون دلاری و پرداخت ۳۰۰ میلیون دلار در عرض ۱۰ سال ایران را برده آمریکا کرد. ایشان در توضیح مصونیت قضائی آمریکایی ها برای مردم عنوان کرد که اگر یک سرباز آمریکایی، شاه ایران یا مرجع تقلید شیعه را در ایران بکشد کسی حق ندارد او را محاکمه کند و اگر یک مقام ایرانی سگ آمریکایی را بکشد آمریکا حق دارد او را محاکمه نماید. ای علمای نجف به داد اسلام برسید!ای علمای قم ای علمای مشهد به داد اسلام برسید! والله مسئول است کسی که داد نزند ملت ما را فروختند ملت ایران را برده آمریکا کردند. این افشاگری و اعتراض بی سابقه پیامدهای سنگینی را داشت مثل: ۱- تبعید امام به ترکیه: صبح ۱۳ آبان ۴۳ ایشان دستگیر و تبعید شدند. ۲- ترور حسنعلی منصور نخست وزیر شاه.

این مصونیت و قانون ذلت بار چندین سال بر ملت ایران حاکم بود تا سرانجام پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۳/ ۲/۵۸ توسط هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران لغو گردید.

  1. روز مباهله سند افتخار اهلبیت(ع): پیامبر اسلام(ص) در سال دهم هجری نامه ای به نصارای نجران نوشتند و به آنان پیشنهاد دادند یا مسلمان شوند یا آماده جنگ باشند و یا به مسلمانان جزیه بپردازند. علمای آنان به مشورت پرداختند سرانجام ۷۰نفر را خدمت پیامبر فرستادند تا بلکه با گفتگو مسئله را فیصله دهند. هر چند پیامبر اسلام استدلال کرد آنها نپذیرفتند و سرانجام قرار شد مباهله کنند( هرکدام دیگری را نفرین نمایند تا آنکه بر حق نیست از بین برود) خداوند این مطلب را در آیه ۶۱ آل عمران بیان فرموده: فقل تعالوا ندع ابناء نا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنه الله علی الکاذبین.

 پیامبر اسلام با خودش علی، فاطمه و حسنین را برای مباهله آورد که بزرگان مسیحی گفتند اگر او بر حق نبود همه عزیزانش را نمی آورد لذا از مباهله عقب نشینی کردند و حاضر به پرداخت جزیه شدند. بعداً رسول خدا فرمود: اگر مباهله می کردید به صورت میمون و خوک می شدید و این وادی بر شما آتش می شد و یکسال نمی گذشت که شما نصاری نابود می شدید.

این اتفاق در ۲۴ ذیحجه سال دهم هجری روی داد. مسجد الاجابه مدینه شاهد این ماجراست. گفتنی است ۲۵ ذیحجه سالروز نزول سوره هل اتی است که افتخاری دیگر برای اهلبت عصمت و طهارت است که آنرا روز خانواده و تکریم بازنشستگان نامگذاری کرده اند. با این نامگذاری می خواهند نمونه یک خانواده سالم و شایسته را با سبک زندگی اسلامی و قرآنی نشان دهند و خانواده ای که مرد و زن و فرزندان و حتی خدمتکار آن، همه و همه اهل تقوا و توجه به قیامت و انفاق به نیازمندان می باشند که پیش از همه و بیش از همه، شیعیان و دوستداران اهلبیت(ع) می باید در پیروی از آنان گوی سبقت را از همگان بربایند.

در عین حال بر جامعه اسلامی لازم است تا با الهام از مکتب نورانی قرآن و اهلبیت(ع) به تکریم و نکوداشت افرادی بپردازد که یک عمری را درخدمت جامعه و کشور سپری کرده اند و حالا بازنشست شده اند.

البته باید دولت و مجلس هم در این خصوص با قانون گذاری و اجرای صحیح آن در صدد رفع مشکلات این قشر باشند.

  1. روز نوجوان و روز بسیج دانش آموزی: هشتم آبان ماه سالروز شهادت نوجوان بسیجی ۱۳ ساله محمد حسین فهمیده به همین نام نامیده و شناخته شده است. همو که با حضور در کردستان و سپس در جبهه جنوب با منفجر کردن تانک دشمن جلو پیشروی تانک های دشمن را در منطقه آبادان گرفت و خود نیز به شهادت رسید. امام راحل ایشان را رهبر خود خواند و به او و امثال او افتخار کرد.

بسیج دانش آموزی هم اکنون با همکاری آموزش و پرورش ۵۳ هزار واحد آموزشی دارد و دارای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز به عنوان عضو می باشد. در دوران دفاع مقدس ۳۱/۶/۵۹ تا ۳۱/۶/۶۷ بیش از ۵۵۰هزار دانش آموز به دفعات به جبهه اعزام شدند که بیش از ۳۶۰۰۰ شهید و مفقودالاثر ۲۸۵۳ نفر جانباز و ۲۴۳۳ نفر آزاده تقدیم دفاع از انقلاب اسلامی و کشور عزیزمان ایران کردند. ما این روز را به همه نوجوانان و بسیجیان به ویژه دانش آموزان تبریک می گوییم.

  1. اشاره ای کوتاه به چند رویداد: الف- با توجه به پیروزیهای ارتش سوریه و نمایان شدن ناتوانی تروریست ها، اخیراً توجه مقامات سیاسی دنیا به نشست ژنو ۲ برای حل و فصل مسائل سوریه از طریق گفتگوی سیاسی دنیا شده است. همه می دانند که ایران نقش اساسی در این زمینه دارد اما دشمنی های مستکبران به ویژه آمریکا باعث شده تا بگویند ایران با شرط و شروطی می تواند شرکت کند که مقامات سیاسی کشورمان می گویند اگر بخواهند ما بدون پذیرش هیچ شرط و یا پیش شرطی شرطی شرکت می کنیم وگرنه نخواهیم آمد.

ب- اسرائیل درصدد ساخت چندین کنیسه در بیت المقدس است و مسلمانان هم چنان در غفلت و بی توجهی به اولین قبله خود به سر می برند که باعث تأسف است.

ج- گروه تکفیری و سلفی ها در لبنان به آتش افروزی پرداخته اند که می تواند برای منطقه خطرآفرین باشد.

د- عراق هم چنان در تب و تاب انفجار و توطئه آمریکا، حزب بعث و القاعده می سوزد و ما امیدواریم همه امور مسلمانان ختم به خیر گردد.

سخن پایانی

  • · تقدیر و تشکر از حضور همگان در نماز جمعه.
  • · تشکر ویژه از برگزار کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم جشن های ویژه غدیر و اظهار امیدواری برای هرچه با شکوه تر برگزار کردن اینگونه مراسمها.والسلام علیکم

پاسخ دادن

نکات : آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلدهای الزامی علامت گذاری شده اند. *

*