خطبه ۲ اسفندماه ۹۸

خطبه اول تقوا « ان الله یأمرکم ان تودّوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین النّاس ان تحکموا بالعدل انّ الله نعمّا یعظکم به انّ الله کان سمیعاً بصیراً» نساء/۵۸ خدا قاطعانه به شما فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می کنید، یقیناً(فرمان بازگردانیدن امانت و عدالت در داوری) ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۵ بهمن ۹۸

خطبه اول تقوا « و کلّ شیء فعلوه فی الزّبر- و کلّ صغیر و کبیر مستطر» قمر/۵۳-۵۲ و هر عملی را که انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت است. و هر کوچک و بزرگی[از اعمالشان درآن] نوشته شده است. هیچ کس نباید تصور کند اعمال گذشتگان به حساب آورده نمی شود. خیر، بلکه همه آنچه انجام داده اند در ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۸

خطبه اول تقوا « افمن اسّس بنیانه علی تقوی من الله خیر ام من اسّس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار جهنّم و الله لا یهدی القوم الظّالمین» توبه/۱۰۹ آیا کسی که[امورش] را بر پایه تقوای الهی و رضای او نهاد بهتر است یا کسی که بنیاد [امورش] را بر لب پرتگاهی سست و فرو ریختنی نهاده؟ ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۱ بهمن ۹۸

خطبه اول تقوا « و من یعش عن ذکر الرّحمن نقیّض له شیطاناً فهو له قرین» زخرف/۳۶ و هرکس خود را از یاد [خدای] رحمان به کوردلی و حجاب باطن بزند شیطانی بر او می گماریم که آن شیطان ملازم و دمسازش باشد. نتیجه رویگردانی از یاد خدا سلطه شیطان بر انسان است آن هم شیطانی که هرگز از او ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۷ دیماه ۹۸

خطبه اول تقوا «ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید» ق/۱۸ هیچ سخنی را به زبان نمی گوید جز اینکه نزد آن[ برای نوشتن و حفظش] نگهبانی آمده است. هیچ کس نبایدتصور کند که سخن او جزء عمل او نیست و بخاطر آن محاسبه و محاکمه نمی شود. آری سخن آدمی بخشی از اعمال اوست لذا خداوند در آین ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۰ دی ۹۸

خطبه اول تقوا « واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرّقوا» آل عمران/۱۰۳ و همگی به ریسمان خدا[قرآن و اهل بیت] چنگ زنید و پراکنده و گروه گروه نشوید. در این بخش از آیه، یک امر وجود دارد و یک نهی. امر آن مربوط به چنگ زدن به ریسمان الهی است آن هم به صورت دسته جمعی و نهی آن ...

ادامه مطلب »

خطبه ۱۳ دیماه ۱۳۹۸

خطبه اول تقوا « و نجّیناالّذین امنوا و کانوا یتّقون» فصلت/۱۸ و کسانی را که ایمان آورده و همواره پرهیزکاری می کردند نجات دادیم. در آیه قبل از آن، سخن از هلاکت قوم ثمود است که با صاعقه ای به خاطر عملکردشان دچار عذاب شدند و در این آیه می فرماید: ما کسانی را که اهل تقوا و ایمان بودند ...

ادامه مطلب »

خطبه ۶ دیماه ۱۳۹۸

خطبه اول تقوا « ذلک امرالله انزله الیکم و من یتّق الله یکفّر عنه سیّئاته  و یعظم له اجرا» طلاق/۵ این حقایق بیان شده احکام خداست که آنها را به سوی شما نازل کرده است؛ و هرکس از خدا پروا کند گناهانش را از او محو میکند و پاداش او را بزرگ می دارد. در این آیه با اشاره به ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۹ آذرماه ۹۸

خطبه اول تقوا «انّما المؤمنون اذا ذکرالله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایماناً و علی ربّهم یتوکّلون» انفال/۲ مؤمنان فقط کسانی هستند که چون یاد خدا شود، دل هایشان ترسان می شود و هنگامی که آیات بر آنان خوانده شود بر ایمانشان می افزاید و بر پروردگارشان توکل می کنند. در این آیه به بخشی از علایم ...

ادامه مطلب »

خطبه ۲۲ آذرماه ۹۸

خطبه اول تقوا « انّا هدیناه السّبیل امّا شاکراً و امّا کفوراً» انسان/۳ ما راه را به او نشان دادیم یا سپاس گزار خواهد بود یا ناسپاس. در این آیه تأکید شده است که ما راه درست را به انسان نشان داده و او را به سمت آن هدایت کرده ایم حال نوبت خود اوست که می تواند دستورالعمل و ...

ادامه مطلب »